Byggkultur Sverige är sedan länge engagerad i de infrastrukturfrågor som berör Hemmesta.
Bland annat deltog vi Trafikverkets stora åtgärdsvalsstudie, ÅVS, som ledde fram till förslaget om att göra Skärgårdsvägen mellan Hemmesta vägskäl och Ålstäket till en trefilig och minst 38 meter bred (på sina ställen upp till 76 meter) motorled som ska skära rakt igenom de tätbebyggda områdena.

Det betyder att den stora motorleden – som redan idag trafikerar tung trafik, är dispensväg för farligt gods och alternativväg för Essingeleden – också kommer att skära rakt igenom centrum som knappast kan förvandlas till det levande, attraktiva och trygga område, med kafé- och torgliv, som kommunen vill åstadkomma. Dessutom tvingas man till långa rader av exproprieringar av privatägda tomter för motsvarande närmare 50 miljoner kronor. Sannolikt mer.

Byggkultur Sverige var starkt emot förslaget och menade att man istället borde göra en lugn lokalgata av det nuvarande vägavsnittet på Skärgårdsvägen, en boulevard med omkringliggande alléer, torgliv och träffpunkter. Det skulle göra området till ett attraktivt och levande Hemmesta centrum.

Vi ansåg istället att trafiken borde ledas bort via antingen en alternativväg förbi centrum eller en trafikled långt bort från bostadsbebyggelse. Dessutom framförde vi att Ålstäket ska göras om med smidiga sk ”fly over”-broar som dessutom är en kostnadseffektiv och bra lösning.

 

Läs mer här: https://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/de-vill-inte-ha-essingeled-genom-hemmesta