I juni lämnade Byggkultur Sverige in sitt samrådsyttrande i vilket vi bland annat skriver att vi vill att bolagets fastighet ska pekas ut som prioriterat utredningsområde. Det betyder i korthet att man kan detaljplanera för natur-, kultur- och rekreationsvärden, men också titta närmare på möjligheterna till hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om den fortsatta processen på kommunens hemsida: https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/samhallsplanering/oversiktsplan.4.5108a8bb16e40e092a3a8263.html