I Byggkultur Sveriges samrådsyttrande pekar fastighetsbolaget på möjligheterna att göra markområdet i Hemmesta till ett strategiskt utredningsområde. Därmed kan bolaget, tillsammans med Värmdö kommun och andra intressenter, detaljplanera för bevarandet av fastighetens natur- och rekreationsvärden samt utreda möjligheterna att på ett hållbart sätt utveckla en mindre del av markområdet.
I tidningen Mitt I Värmdö förklarar Byggkultur varför kommunen nu vill att bolaget istället ska uppträda som skogsbrukare istället för fastighetsägare. Därmed kommer bolaget att avverka en del skog enligt den skogbruksplan som statliga Skogsstyrelsen beslutat om ska gälla för Byggkulturs mark.