59°19′0″N 18°30′0″Ö

Byggkultur Sverige – för en framtidens skärgårdsstad
Tillsammans gör vi Hemmesta bättre.

Fastighetsbolaget Byggkultur Sveriges närvaro i Hemmesta sträcker sig över cirka 15 år.

Sedan sitt markförvärv är Byggkultur Sverige engagerad i flera lokala frågor. Bland annat bidrog bolaget till att upplåta mark och därmed förverkliga det idag mycket kända Hemmesta Sjöäng, världens kanske bäst uppföljda våtmark.

Dessutom bidrog man med såväl ekonomiskt som med juridiskt stöd för att försöka komma tillrätta med miljöproblemen i kraftigt övergödda Hemmesta Träsk, vilket är en fråga som alltjämt är aktuell.

Byggkultur Sveriges vision är enkel    vi vill vara med att skapa ett levande, tryggt, hållbart och attraktivt Hemmesta, ett småskaligt samhälle i vacker skärgårdsstil med god service och ännu bättre tillgänglighet till natur, rekreation och idrott.

Ett framtidens Hemmesta.

Värmdö är en av landet överlägset snabbast växande kommuner.

Det innebär många anledningar till framtidstro, men det medför även stora utmaningar.

Därför handlar det samtidigt om att skapa förutsättningar för god och hållbar samhällsutveckling    för hur vi tillsammans vill att Värmdö ska utvecklas.

Läs mer om visionen

Enligt Swecos beräkningar kommer Värmdös folkmängd att öka med 15 000 personer, hela 32 procent, på mindre än tio år.

Det ställer höga krav på planering av många fler bostäder samt att tillgodose det redan nu stora behovet av välfärdsfastigheter, generationsboenden, idrottsanläggningar och kulturfastigheter. Dessutom måste man skapa förutsättningar för företag att etablera sig, vilket även är en viktig ekonomisk aspekt för kommunen.

I Värmdö kommuns visionsdokument talar man om att åstadkomma:

  • ”livskraftigt samhälle”,
  • ”styrka åt morgondagens samhälle”
  • ”vi möter framtiden”
  • ”Värmdö möter Stockholm, Sverige och världen”.

Byggkultur Sverige skriver under på det. Vi vill vara med och skapa ett livskraftigt Hemmesta som möter framtiden.

Det vill vi göra i dialog med allmänheten, kommunen, näringslivet, idrottsrörelsen, lokala organisationer och alla andra intressenter som vill vara med att forma Hemmestas utveckling.

Tillsammans kan vi göra Hemmestas bättre.

Därför vill vi också att ni också följer oss här på hemsidan och på vår Facebook-sida. Här berättar vi om våra engagemang, våra planer och andra tankar om utveckling och framtid.